Tentang kami

PBTku dibuka untuk akses pada 13 Julai 2017.

Visi

Menjadi tempat rujukan utama dalam mendapatkan maklumat berkaitan dengan tempat dan juga perkhidmatan berkaitan kerajaan tempatan menjelang tahun 2020.

Misi

Menyediakan maklumat yang tepat dan padat untuk rujukan pengguna.

Objektif

  1. Menyenaraikan jadual pasar malam / sehari bagi setiap kerajaan tempatan di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
  2. Menyenaraikan jadual kutipan sisa pepejal bagi setiap kerajaan tempatan di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
  3. Menyenaraikan maklumat pembayaran saman bagi setiap kerajaan tempatan di Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
  4. Memuatkan cerita-cerita berfaedah dan menarik daripada orang ramai untuk dikongsi bersama

Arkib

Visi Mac 2018: Menjadi tempat rujukan utama dalam mendapatkan maklumat berkaitan dengan tempat dan juga perkhidmatan berkaitan kerajaan tempatan menjelang tahun 2020.

Garis Masa

26 April 2018: Slogan baharu: Pusat Bacaan Tempatan

Pengangkutan

Berita

Teknologi

Kesihatan

Umum

Laman Bijak Apple telah dibuka untuk akses pada 4 September 2017. Pada 13 Jun 2019, Bijak Apple telah diserap masuk dalam PBTku.

Visi (BADC-V1): Menjadi sumber rujukan utama produk dan perkhidmatan Apple pada tahun 2020.

Misi (BADC-M2018): Menjadi sumber rujukan utama bagi iPhone dan iPad yang wujud di pasaran.

Objektif (BADC-J2018-1): Memaparkan maklumat berkenaan model iPhone dan iPad yang wujud di pasaran.

Objektif (BADC-J2018-2): Memaparkan maklumat sokongan asas bagi model iPhone dan iPad yang wujud di pasaran.

Objektif (BADC-J2018-3): Memaparkan profil syarikat Apple.

Objektif (BADC-J2018-4): Memaparkan teknik-teknik kejayaan Apple.

Dikemas kini pada