Perbadanan Putrajaya

Perbadanan Putrajaya adalah sebuah kerajaan tempatan bagi Wilayah Persekutuan Putrajaya.

Kutipan Sampah

Kutipan sampah di Putrajaya diuruskan oleh Alam Flora, yang juga menguruskan kutipan sisa pepejal di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Pahang.

Dikemas kini pada