Pembangunan Web: Carian Kata Kunci

Antara perkara penting yang perlu anda ambil kira semasa memajukan tapak web anda ialah kata kunci (keyword). Sekiranya kandungan anda memiliki kata kunci tertentu yang memang dicari oleh pengunjung web, anda akan dapat pelawat yang lebih ramai.

Senarai alatan (tools) percuma untuk anda membuat penyelidikan kata kunci (keyword research) tapak web anda:

  1. Google Trends
  2. Keyword Shitter
  3. AdWord & SEO Keyword Permutation Generator
  4. Answer the Public
  5. Google Correlate
  6. Keywords Everywhere
  7. Wordtracker Scout
  8. Google Search Console
  9. Google

Sumber: ahrefsblog

Dikemas kini pada